“We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves”​, Galileo Galilei

Vragen stellen als beroep

Ik geloof dat een mens in een organisatie alles in huis heeft om de klus te klaren. De vraag die je kan stellen is of de mens wel op de juiste klus zit. Dan wel of de klus op de juiste mens zit. Dan wel een 3e vraag die niemand nog gesteld heeft. Waarom niet vraag ik me dan af? Laat mij die ‘niemand’ zijn, want ik stel vragen als beroep. Ik bevraag in organisaties het bekende, onbekende, geijkte en nog niet bewandelde paden. Dit geeft richting aan visie- en strategievorming. Ik bevraag in een individuele of team coaching je dagelijkse doen en laten. Dit geeft persoonlijk en organisatie ontwikkeling. Ik bevraag in een training waarom je tijd maakt om er te zijn en hoe we samen de trainig vorm geven. Dit geeft co creatie en eigen regie op leren en ontwikkelen, Vragen stellen als beroep. Niet als doel op zich. Vernieuwing en verandering, persoonlijk dan wel als organisatie pijn of verlangen, dat is waar het om gaat. 

Beweging

Door het stellen van vragen ontstaat beweging. Een beweging, hoe minimaal ook in je eigen of andermans ogen,  kan zomaar het begin zijn van een nieuw loopbaanspoor, een strategische koerswijziging of een innovatief idee.

Andere bril

bril

Ik reik nieuwe brillen uit voor degenen die door een andere bril willen leren kijken. Naar jezelf, naar anderen. Naar je strategie, innovatie, de wereld van morgen.

Samen, co creatie, kansen

som

In dit alles geloof ik in samen. Vanuit verbinding is 1 + 1 altijd meer dan 2. Vanuit co creatie, crowd sourcing is alles mogelijk. De uitdagingen van de toekomst op alle gebieden zijn alleen samen op te pakken. 

kunst

Overal zijn kansen, de kunst is om ze te benutten. Een open deur? Misschien. Maar loop er eens doorheen en laat je verrassen. Kansen liggen op straat. Echt waar. Je struikelt er over! Zet mijn bril eens een dagje op en ik laat het je zien.