Begeleiding bij veranderingsprocessen in werk en leven

zodat je je eigen vragen en antwoorden kan vinden

Wil je jezelf, jouw team, jouw organisatie versterken? Als trainer, coach, adviseur ondersteun ik individuen, teams en organisaties in verandering. Het resultaat? Vanuit een groter en dieper bewustzijn op jezelf en de ander, ontstaat meer ruimte om keuzes te maken.

Groei en ontwikkeling

Als adviseur, procesbegeleider/trainer en coach ondersteun ik individuen, teams en organisaties bij verandering. Na een kennismaking rondom de huidige en gewenste situatie, bepalen we de volgende stappen. Met welke doelen, inhoud, tijdpad en doelgroep wil je aan de slag. En wat is dan een passende vorm. Een klankbordgesprek, advies, on-the-job coaching of beter 1op1, een observatie, teaminterventie of een groepstraining/workshop, een intervisie met leidinggevenden.

Daarnaast werk ik met plezier op interim basis bij een organisatie om zo tijdelijk invulling te geven aan een bestaande L&D of HR functie dan wel een project.

Thema’s waar klanten mij voor benaderen

 • Versterken van (zelf) leiderschap
 • Verbeteren van communicatie (oa beïnvloeden, feedback, het goede gesprek)
 • Teamontwikkeling (samenwerken, open aanspreekcultuur)
 • Train de trainer – Coach de coach
 • Talent ontwikkeling
 • Provocatief coachen, doorbreek niet helpende patronen
 • PQ (positieve intelligentie), vergroot mentale fitheid en weerbaarheid
 • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid : vitale medewerkers, teams en organisaties? duurzame inzetbaarheid, vitaliteit
 • Werkgeluk Gelukkig Werken Coach
 • Systemisch benaderd: wat zijn de verborgen dynamieken in een team, organisatie, hoe is de onderstroom

Aantoonbare resultaten

 • meer plezier in bestaand of ander werk
 • krachtiger (zelf) leiderschap
 • meer inzichten & bewust zijn op jezelf en de ander
 • een grotere leerbereidheid en lerend vermogen
 • inzicht en vaardigheden voor open en krachtige communicatie
 • meer eigen regie en zelfsturing (persoonlijk leiderschap)
 • ervaren van meer keuzemogelijkheden
 • vergroten van (zelf) kennis en vertrouwen
 • werkplezier