Soms kan het fijn zijn om je ideeën en veranderwensen met iemand te bespreken waarvan je van te voren zeker weet dat het je je verder gaat helpen. Ik kan deze rol van strategisch en L&D gesprekspartner vervullen. Als eenmalig gesprek, dan wel met een strippenkaart voor meerdere keren. Om daarna, indien gewenst, ook invulling te kunnen geven aan een vervolgstap zoals bijvoorbeeld een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden of medewerkers.

Je kunt bij advies of klankborden denken aan:

  • Een nieuwe strategische koers, richting
  • Hoe meer focus op talenten in de organisatie
  • Komen tot een actieve leer cultuur
  • Onderlinge conflicten / hobbels
  • Hoog verzuim of verloop
  • Eigenlijk alles wat binnen een organisatie, team kan spelen rondom verandering, communicatie, leiderschap en samenwerken

 

Daarnaast faciliteer ik intervisie groepen, zoals een MT of een groep Talent Managers. Intervisie is een mooie en resultaatgerichte manier om van en met elkaar te leren.