begeleiding bij veranderingsprocessen in werk en leven

bril

Bekijk het ook eens … van een andere kant

Ik reik nieuwe brillen uit voor degenen die door een andere bril willen leren kijken. Naar jezelf, naar anderen. Naar je strategie, continu verbeteren, de menselijke motor, de wereld van morgen.

som

Samenwerken … is vermenigvuldigen

In dit alles geloof ik in samen. Vanuit verbinding is 1 + 1 altijd meer dan 2 en ontstaat er synergie.

Kansen … de kunstis om ze te benutten

Overal zijn kansen, de kunst is om ze te benutten. Een open deur? Misschien. Maar loop er eens doorheen en laat je verrassen. Kansen liggen op straat. Echt waar. Je struikelt er over! Zet mijn bril eens een dagje op en ik laat het je zien.

Vragen stellen als beroep

Door het stellen van vragen ontstaat beweging. Een beweging, hoe minimaal ook in je eigen of andermans ogen, is het begin van een nieuw loopbaanspoor, een strategische koerswijziging, een innovatief idee, dan wel …. Ik geloof dat een medewerker in een organisatie alles in huis heeft om de klus te klaren. De vraag die je kan stellen is of de mens wel op de juiste klus zit. Dan wel of de klus wel de juiste klus is. In lijn met ‘doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?’. 

Ik bevraag in organisaties geijkte en nog niet bewandelde paden. Dit geeft richting aan visie- en strategievorming. Ik bevraag in een individuele of team coaching je huidige en gewenste situatie. Dit geeft ruimte voor nieuwe inzichten en persoonlijk ontwikkeling. Ik bevraag in een training waar jij je kunt versterken en hoe we dan samen de training vorm hebben te geven. Dit geeft co creatie en eigen regie op leren en ontwikkelen.

Vragen stellen als beroep. Niet als doel op zich. Een leven lang leren als ontwikkel mindset!