begeleiding bij veranderingsprocessen in werk en leven

bril

Bekijk het ook eens … van een andere kant

Ik reik nieuwe brillen uit voor degenen die door een andere bril willen leren kijken. Naar jezelf, naar anderen. Naar je strategie, continu verbeteren, de menselijke motor, de wereld van morgen.

som

Samenwerken … is vermenigvuldigen

In dit alles geloof ik in samen. Vanuit verbinding is 1 + 1 altijd meer dan 2 en ontstaat er synergie.

Kansen … de kunstis om ze te benutten

Overal zijn kansen, de kunst is om ze te benutten. Een open deur? Misschien. Maar loop er eens doorheen en laat je verrassen. Kansen liggen op straat. Echt waar. Je struikelt er over! Zet mijn bril eens een dagje op en ik laat het je zien.

Vragen stellen als beroep

Door het stellen van vragen ontstaat beweging. Een beweging, hoe minimaal ook in je eigen of andermans ogen, is het begin van een nieuw loopbaanspoor, een strategische koerswijziging, een innovatief idee, dan wel …. Ik geloof dat een medewerker in een organisatie alles in huis heeft om de klus te klaren. De vraag die je kan stellen is of de mens wel op de juiste klus zit. Dan wel of de klus wel de juiste klus is. In lijn met ‘doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?’. Dan wel een andere vraag die niemand nog gesteld heeft. Waarom niet vraag ik me dan af? Laat mij die ‘niemand’ zijn, want ik stel vragen als beroep.

Ik bevraag in organisaties het bekende, onbekende. Geijkte en nog niet bewandelde paden. Dit geeft richting aan visie- en strategievorming. Ik bevraag in een individuele of team coaching je dagelijkse doen en laten. Dit geeft ruimte voor nieuwe inzichten en persoonlijk ontwikkeling. Ik bevraag in een training waarom je tijd maakt om er te zijn en hoe we samen de training vorm gaan geven. Dit geeft co creatie en eigen regie op leren en ontwikkelen.

Vragen stellen als beroep. Niet als doel op zich. Verbeteren en ontwikkelen: dat is waar het om gaat!