Ik ben in te huren als trainer / procesbegeleider om een reeds bestaand programma binnen de organisatie uit te voeren. Daarnaast ontwerp ik, na uitvraag van de ontwikkelbehoefte, ook maatwerk programma’s. Dit kan een eenmalige workshop / masterclass zijn maar ook langdurigere trajecten met meerdere leerinterventies (workshop, coaching en intervisie). Soms ben ik bij grote klanten de lead trainer en begeleid ik de andere  trainers bij de uitvoering van hun trainingen. In mijn leerprogramma’s zoek ik verdieping vanuit de visie dat veranderingen duurzaam zullen zijn. Alleen een vaardigheid ontwikkelen volstaat dan meestal niet. Thema’s waar ik trainingen in verzorg zijn oa:

  • leiderschap
  • persoonlijke kracht
  • vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
  • samenwerken
  • communicatie, specifiek ook feedback geven en ontvangen als route naar een open aanspreekcultuur
  • het goede gesprek met medewerkers voeren
  • talent ontwikkeling
  • mentale fitheid en Growth mindset
  • train de trainer
  • coach de coach