Archiven

Het totemmodel voor cultuurveranderingen (deel 1)

mei 30, 2017 9:47 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Het totemmodel voor cultuurverandering

Cultuur is er altijd en overal. Iedere dag ervaren we dat meer of minder bewust. In het dagelijks leven is het als de wind; je ziet de uitingen ervan, maar de wind zelf niet. Gelukkig maar, want als je iedere dag na zou moeten denken over al je handelen zou je gek worden. Cultuur wordt dan ook vaak omschreven als de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld wordt door leden van een gemeenschap. Zo ‘weten’ we dat we in Nederland onbekenden vaak met U aanspreken. En we elkaar een hand geven als we ons voorstellen. Waar dat staat? Nergens! Toch doen we het allemaal op dezelfde wijze. Eigenlijk is het best lastig om een dagje niet aan cultuur te doen.

Waar zit dan die organisatiecultuur?

Op je werk kun je cultuur ook voelen. Beginnen vergaderingen bijvoorbeeld altijd op tijd of weet je dat je ook 10 minuten later kan komen? Kun je de directeur direct aanspreken op zijn of haar gedrag of is dat not done? En wie haalt er koffie voor wie? Allemaal cultuur. Dat er dus een organisatiecultuur bestaat lijdt geen twijfel. Toch is het best lastig om cultuur te benoemen, te analyseren of te veranderen en ermee te werken.

Cultuurverandering

Cultuurverandering of –transitie zijn veelgebruikte begrippen. Soms klinkt het hoopvol: ‘Laten we aan de slag gaan met een echte cultuurverandering, dat is wat we écht nodig hebben!’. Soms weemoedig: ‘Vroeger werd er gewoon meer gelachen in dit bedrijf’. Trots kan ook: ‘Als je eenmaal hier hebt gewerkt, wil je nooit meer ergens anders werken’.

In het boek ‘De Corporate Tribe’ (managementboek van het jaar 2016) kijken de corporate antropologen Danielle Braun en Jitske Kramer met eenzelfde verwonderde blik naar organisatie, boardrooms en leiders zoals antropologen naar tribale samenlevingen kijken. Zij ontwikkelden het totemmodel voor cultuurtransities. Niet iedere cultuurverandering is namelijk dezelfde. Het maakt namelijk nogal uit of er bijvoorbeeld een nieuwe organisatie moet worden opgezet, twee groepen met elkaar moeten fuseren of hele ontstaansgeschiedenissen moeten worden herschreven.

Het totemmodel 

Braun en Kramer gebruiken de totempaal als metafoor voor op het oog alledaagse objecten en gedragingen. De totempaal verbeeldt de ziel van de organisatie. Om deze te bestendigen, verplaatsen of te veranderen is respect en aandacht nodig. Een totempaal is heilig en die verplaats je niet zomaar op een achternamiddag. Zij onderscheiden de volgende vijf typen cultuurverandering:

  • Cultuurcreatie: We zitten in de opstartfase van een nieuwe organisatie. Hoe bouwen we een duurzame cultuur? Hoe zetten we onze ideeën en dromen om in gedrag en systemen?
  • Culturele continuïteit: Het gaat heel goed met de organisatie. Hoe laten we dat zien aan de wereld en hoe bestendigen we deze fantastische organisatiecultuur?
  • Culturele heroriëntatie: Wat was ook alweer de bedoeling van onze organisatie? We lijken verstrikt zijn geraakt in systemen en procedures. We moeten terug naar de kern.
  • Culturele healing: De organisatiecultuur is disfunctioneel of delen van de organisatie functioneren niet goed genoeg. Als we niets doen loopt ons bestaansrecht gevaar.
  • Culture transformatie: Het is tijd voor radicale transformatie. Het moet echt anders!

 

Braun en Kramer geven je een goed gevulde rugzak mee om op veranderreis te gaan. Graag deel ik ook die inzichten met je in de vervolgartikelen waarin ik ieder type cultuurverandering bespreek. Ga je mee op avontuur?

Groet

Roy

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 – volgt

Deel 6 – volgt

Het totemmodel voor cultuurverandering Cultuur is er altijd en overal. Iedere dag ervaren we dat meer of minder bewust. In…

Continovatie

mei 29, 2017 12:06 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Continovatie… Wat een krachtig woord! Mag wat mij betreft opgenomen worden in het Groene Boekjes voor Leiders. En als dát boekje nog niet bestaat, dan hebben we nu het eerste C-woord al aangeleverd.

Continovatie werd ingebracht in mijn gesprek over Strategie met een directeur Marktstrategie & Organisatieontwikkeling uit de Zorg. Hij vertelde dat hij het woord Continovatie continu gebruikte in zijn organisatie: in korte tijd door fusies en overnames uitgegroeid tot een bedrijf met duizenden medewerkers.

Continovatie = Continueren + Innovatie

Dát was hoe hij keek naar de strategische vraagstukken van zijn organisatie. En veel organisaties zullen deze vraagstukken herkennen. Innovatie is aan de orde van de dag, de externe omgeving schreeuwt om innovatie. Het strategische speelveld verandert en innoveren lijkt een sleutel. Alleen …… innovatie inbedden in de cultuur van de organisatie is helemaal niet zo makkelijk. Continuïteit is waar een gezonde organisatie op drijft. Innoveren en continueren lijken soms haaks op elkaar te staan. Of niet?

Continueren is doen wat je doet, wat je organisatie al tijden doet. Is een omgeving waar de medewerkers zich veilig voelen, waar gebaande paden worden bewandeld. Is de waarde creatie voor stake- en shareholders waarborgen. Continueren vraagt een specifieke leidersschapsstijl. Om medewerkers die de “back-bone” zijn van een organisatie. Mensen die beheersen, bewaken en cognitieve afwegingen maken, die ervoor zorgen dat de continuïteit niet in het gedrang komt.

Innovatie is chaos, is onrust, is verandering. Is ook creativiteit. Is geel. Is emotie. Is wandelen buiten de gebaande paden. Is onzeker. Is een andere manier van werken, leidinggeven en organiseren dan voorheen. Innovatie is gek, is anders, is onderuit gaan en daar van leren en weer door gaan. Innovatie is wars van regels, gaat voor een paradigma shift en kijkt naar wat niet logisch is. Innovatie sluit allianties en netwerkt, creëert kansen.

Is Continovatie een droom die ooit uit gaat komen?

Continovatie… Wat een krachtig woord! Mag wat mij betreft opgenomen worden in het Groene Boekjes voor Leiders. En als dát boekje…

Gratis E-book: vitaliteit

mei 29, 2017 11:01 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Mooi en inspirerend boek(je) geschreven door mijn oud-collega Roy Kreeftmeijer.

https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-10-tips-vitaliteit-2/

Vitaal en energiek zijn blijft ook voor mij een hele uitdaging. Wat mij is bijgebleven na het lezen van dit boekje is met name:

  1. Sjoerd, speel meer, doe niet te serieus en wees zelf ook een kind
  2. Durf off-line te zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat ik teveel op mijn mobiel bezig ben. Ik ga dit veranderen.

Veel leesplezier,

Sjoerd

Mooi en inspirerend boek(je) geschreven door mijn oud-collega Roy Kreeftmeijer. https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-10-tips-vitaliteit-2/ Vitaal en energiek zijn blijft ook voor mij een…