Een goede organisatiestrategie kan niet ontbreken maar het blijft een kunst om de geformuleerde strategie daadwerkelijk uit te voeren. Een gezonde organisatiecultuur is hierbij onmisbaar!

Maar hoe krijg en behoud je een gezonde organisatiecultuur? Onderzoek van Great Place to Work toont aan dat drie relaties bepalend zijn voor de prestaties van organisaties.

  1. Medewerker en Management – Vertrouwen in de mensen voor en met wie je werkt
  2. Medewerker en Collega’s – Plezier met collega’s met wie je samenwerkt
  3. Medewerker en de Baan – Trots op wat je doet

Ik ben fan van de aanpak van Great Place to Work (GPTW) die organisaties inzicht geeft in  bovenstaande hoofdonderwerpen. De kracht zit hem erin dat bij deze aanpak de hele organisatie betrokken is, mag meedenken en zijn mening en ideeën mag delen. Het gaat om openheid, transparantie en betrokkenheid! Maar wat levert deze aanpak organisaties op?

1. Je kunt bewust blijven werken aan de organisatiecultuur

De culture audit is onderdeel van het onderzoek van GPTW en stimuleert de organisatie om de cultuur vanuit het beleid en programma’s op papier te zetten. Dit is het werkgeversperspectief. Het is vaak een uitdaging om de organisatiecultuur te verwoorden, maar aan de hand van 9 beleidsterreinen helpt de Culture audit je om de cultuur te beschrijven. Hierdoor krijg je inzicht in de effectiviteit van je beleid en door de feedback die je krijgt van GPTW en je medewerkers kun je zaken aanscherpen. Medewerkers kunnen bovendien beter verwoorden wat de cultuur van het bedrijf nou precies is, zowel naar nieuwe medewerkers als naar klanten.

2. Je krijgt inzicht in hoe medewerkers de organisatie ervaren

Je komt erachter hoe medewerkers de organisatie ervaren op onderdelen die er echt toe doen: vertrouwen, trots en plezier. Dit is het medewerkersperspectief. Het is mijn stellige overtuiging dat bedrijven die gaan voor betrokken medewerkers en inzetten op de langere termijn, inzicht moeten hebben in hoe iedereen binnen de organisatie tegen de organisatie aankijkt.

3. Je betrekt medewerkers

In veel organisaties wordt gezegd dat medewerkers worden betrokken, maar in de praktijk valt dit vaak tegen. In mijn optiek is het betrekken van medewerkers een wezenlijk onderdeel van een lerende organisatie. Door het GPTW-onderzoek worden medewerkers betrokken bij de organisatie. Door de vragenlijsten die medewerkers over de organisatie beantwoorden, maar vooral door de gesprekken en actiepunten die daaruit voortvloeien.

4. Je zorgt voor transparantie

Door de aanpak van GPTW is het volledig duidelijk hoe iedereen de organisatie beoordeelt en ervaart. Om deze reden raad ik ook aan om het onderzoek jaarlijks te herhalen. Op deze manier kunnen resultaten vergeleken worden en kan bepaald worden of de acties ook resulteren in een grotere mate van vertrouwen. Dit is vooral van belang voor het management, de eigenaren en de directie. Het is spannend om “beoordeeld” te worden en erachter te komen hoe “jouw werk” wordt ervaren, maar het is zeer belangrijk om constructieve feedback te ontvangen.

5. Je leert van andere organisaties

Doordat GPTW al jaren lang over de hele wereld dit onderzoek uitvoert, is er zeer veel data beschikbaar. Het is waardevol om de resultaten te kunnen vergelijken met de benchmark. Dit plaatst het onderzoek als geheel en op subonderdelen in een waardevol perspectief. Bovendien kunnen bedrijven die meedoen aan het onderzoek veel van elkaar leren. GPTW stimuleert op verschillende manieren uitwisseling. Zelf ben ik verschillende malen op bezoek geweest bij andere Best Workplaces om ervaringen uit te wisselen. Leuk en leerzaam!

6. Medewerkers zijn trots op de organisatie

De trots onder medewerkers neemt toe omdat ze voor een bedrijf werken dat de cultuur en de medewerkers serieus neemt. De trots blijft echter alleen bestaan als je als organisatie de verantwoordelijkheid neemt en écht wat doet met de uitkomsten.

7. Het draagt bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen

Uiteindelijk maken de medewerkers het verschil. Hoe beter het team functioneert hoe groter de kans dat de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen worden behaald. Of dit nu gaat over omzet, klanttevredenheid, winstmaximalisatie of ziekteverzuim.

Tijdens mijn werkperiode bij ICM Opleidingen & Trainingen (ICM) ben ik in aanraking gekomen met het gedachtegoed en de onderzoeken van GPTW. Voor mij, voor ICM en alle (oud) collega’s was het een schot in de roos om “deel te nemen”.

Ik zeg GO FOR IT!

Great Place to Work:

GPTW is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau. Het medewerkers onderzoek bestaat uit een vragenlijst, de Trustindex© survey, die door iedere medewerker ingevuld wordt. Hiervan ontvang je een rapportage waarin de resultaten zowel intern als met een externe benchmark vergeleken worden. Het tweede onderzoek is de Culture Audit© waarmee je inzicht krijgt in de effectiviteit van het beleid en programma’s van de organisatie. Als je meedoet aan beide onderzoeken, kun je meedingen voor een plek op de lijst van Best Workplaces. Haal je de ondergrens op beide onderzoeken, dan wordt je plek op de lijst bepaald door het resultaat van beide onderzoeken. De winnaars worden bekend gemaakt op het jaarlijkse Best Workplaces Event.

Voor meer informatie: http://www.greatplacetowork.nl/ & https://www.bestworkplaces.nl

 

Met plezier,

Sjoerd Bakker