Een inspirerend teamgesprek was de titel van een workshop die ik voor TIB (Trots in bedrijf) samen met Lars Ratering heb mogen verzorgen (juni 2017).

Tijdens de voorbereiding op deze workshop heb ik geprobeerd om de 3 belangrijkste vaardigheden (competenties), voor leidinggevende/de voorzitter, te benoemen om de kans op een gelaagd teamgesprek te vergroten. Want je hebt grote, zeer grote invloed op het doen slagen van teammomenten.

1) Kwetsbaarheid: het enige wat goed top down werkt is voorbeeldgedrag. In mijn optiek begint dat bij je eigen kwetsbaarheid. Wat vind je lastig, waar loop je tegenaan, waar ben je zelf boos of gefrustreerd over, enz.? Alleen dan stellen medewerkers zich open en worden de eventueel lastige punten besproken.

Eigen kwetsbaarheid vergroot het vertrouwen om dingen in te (mogen) brengen en bespreekbaar te maken. Ga wel zorgvuldig om met dit vertrouwen, lees mij blog: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

2) Luisteren: eerst begrijpen en dan begrepen worden. Laat los dat je direct met oplossingen moet komen en dat je alle antwoorden direct moet hebben. Laat los dat je alles moet weten als leidinggevende. Benoem dat je soms even wat tijd nodig hebt om met een antwoord te komen op de situatie of vraag.

3) Empathie: geef een gevoelsreflectie. Laat andere blijken (uiteraard gemeend) dat je kan begrijpen dat het lastig is of complimenteer iemand die zich uitspreekt over een spannend onderwerp.

Een goede voorbereiding op een teamgesprek het halve werk is:

* Wat is je doel van de meeting * Wie zijn erbij aanwezig * wat is de agenda *hoe gaan we het aanpakken * hoe ga jij je opstellen tijdens het teammoment * Enz.

Durf na elk teammoment te vragen aan de aanwezige hoe het is geweest en of er nog tips of suggesties zijn om het de volgende keer nog weer wat anders en beter te doen.

 

Na het voorbereiden en uitvoeren van de workshop ben ik er weer achter gekomen dat goede teamgesprekken enorm kunnen bijdragen aan het goed functioneren van de menselijke motor.

Waar heb jij moeite mee als leidinggevende? Waarmee sta jij een goed en inspirerend teammoment in de weg?

Mocht je daar een keer verder over willen praten dan hoor ik  dat graag.

Met plezier,

Sjoerd