“Vrouwen met ambitie worden als krachtig ervaren”. Ik geloof het graag. En zet er tevens mijn vraagtekens bij. Want ik denk dat we dan vooral kijken naar de masculiene betekenis van kracht. Een manier van kijken die we van jongs af aan meegekregen hebben. Voor de duidelijkheid, masculien en feminien hebben volgens mij niet zozeer met sekse te maken, hoewel er wel een verband is want mogelijk hebben vrouwen van nature meer feminiene energie in zich. Er zijn mannen met feminiene energie, bijvoorbeeld een feminiene stijl van leiding geven en er zijn vrouwen die op een masculiene manier in hun werk staan. Let er maar eens op.

Andere verschijningsvorm

Maar goed, “kracht”, wat is dat precies? Bij leidinggeven wordt dit ook vaak aangehaald. Wat is een krachtig leider? Denk goed na voordat je een antwoord geeft. Of zet je ouder bril af en een nieuwe bril op. Want je hebt de mannelijke energie van kracht die gaat over daadkracht, doelgerichtheid, bouwen, realiseren, power, actie, aanwezig zijn. Kracht zoals we in een masculiene wereld naar mensen kunnen kijken die we krachtig vinden. Mogelijk ook dat we dat bedoelen als we het hebben over “krachtige vrouwen”. Vrouwen die uitblinken in deze kenmerken.

Maar is dat nou de enige manier om naar kracht te kijken? Het lijkt me enigszins beperkt en eenzijdig. Hoe zou je in een meer feminiene wereld naar kracht kijken? Zet die vrouwelijke energie zich op dezelfde manier in de wereld? Ik denk het niet. Ik denk dat de verschijningsvorm van feminiene kracht een hele andere is. Die feminiene energie gaat over zachtheid en rust, over onderweg zijn, in plaats van aankomen op een fixed punt, verbindend, delend, faciliterend, helend, coachend, dienend, creërend. Een hele andere manier dan de masculiene typering. En mogelijk ook zichtbaar op andere plekken in de samenleving dan alleen in het bedrijfsleven. Herkennen we dit ook als krachtig? Als zeer, zeer krachtig,  maar mogelijk door velen niet herkend als ‘kracht’ en daardoor zwaar onderkend.

Andere bril

En het geeft gelijk ook hele andere perspectieven als je vanuit die feminiene energie naar je eigen ambities kijken. Ik dacht hier aan toen ik naar mezelf keek in relatie tot “hoe krachtig ervaar ik mezelf nu?” en “wat zijn mijn ambities?”. Ik voel en ervaar een enorme kracht, maar een hele andere dan die ik voorheen kende. Dus, ben ik wel krachtig nu? Ik kwam er achter dat ik kracht alleen zag vanuit een masculiene typering, niet vanuit een feminiene. Door er anders naar te kijken veranderde vanzelf het beeld dat ik had over mezelf. Van niet-krachtig naar zeer-krachtig. En mijn ambities werden ook steeds duidelijker met deze nieuwe blik die ik had ontdekt.

Het kan écht werken om eens anders te kijken naar jezelf, naar hoe je denkt in termen en hokjes die voortkomen uit de masculiene cultuur die er vaak is in je organisatie, in de maatschappij. En realiseer je steeds dat er pas evenwicht is als beiden kanten, yin en yang, masculien en feminien in balans zijn.