Vertrouwen is een mooi woord waar ik veel leidinggevenden over hoor praten. Maar het is een kunst om een organisatiecultuur te creëren van vertrouwen. Dit vraagt dag in dag uit aandacht want het komt te voet en gaat te paard! In dit artikel ga ik verder in op het vertrouwen in de organisatie en de eindverantwoordelijken én het vertrouwen in jou als leidinggevende.

Vertrouwen in de organisatie, in de eindverantwoordelijken

Als eindverantwoordelijke in een organisatie ben je verantwoordelijk voor de continuïteit op de langere termijn. Medewerkers krijgen vertrouwen in de organisatie als ze zien en ervaren dat deze verantwoordelijkheid serieus wordt genomen. Welke ontwikkelingen komen er op de organisatie af, hoe spelen we daarop in en wat is de strategie? Betrek medewerkers bij deze vragen en deel met grote regelmaat de ingestoken weg. Ga voor betrokkenheid, openheid en transparantie.

Medewerkers vinden ook eerlijkheid erg belangrijk. Eerlijkheid over hoe het gaat met de organisatie. Hoe staan we ervoor, wat gaat goed, waar zijn zorgen over, wat speelt er? Kies jouw manier om dit te delen, maar doe het wel! Ook eerlijkheid met betrekking tot salarissen, bonussen en winstdeling spelen een belangrijke rol. We hebben het over eerlijkheid en niet over volledige gelijkwaardigheid.

Vertrouwen in jou als leidinggevende

Onderlinge verbinding tussen de leidinggevende en medewerkers is belangrijk. De kracht van de organisatie zit in de mensen. Als je dat serieus neemt dan neem je voldoende tijd voor iedereen binnen jouw team en organisatie. Dat begint door jezelf open te stellen, door te delen wie je bent, wat je makkelijk afgaat maar ook wat je lastig vindt. Ook door met een grote regelmaat te vragen hoe de medewerkers jou ervaren als leidinggevende. Creëer een sfeer waarin de ander zich openstelt en ga hier zorgvuldig mee om! Ook eventuele lastige besluiten (zoals een eventueel vertrek) kunnen goed besproken worden zolang er onderling vertrouwen is.

Hoe is het met het vertrouwen in jouw organisatie en het vertrouwen in jou als persoon?

Stel jezelf deze vraag eens! Of praat erover met medewerkers, collega’s of leidinggevenden. Vertrouwen krijgen en behouden is een hele kunst. Ik zie het als een proces, een creatie die nooit af is, maar doorlopend om aandacht vraagt. Iedere dag kun je het verschil maken (zowel positief als negatief). Wees een leidinggevende waar medewerkers trots op zijn.

Mocht je hier eens verder over willen praten dan hoor ik dat graag.

Met plezier

Sjoerd Bakker